Sijainti Ravintolat

As Oy Helsingin Tsinnia 

Viikinportti 4, Helsinki

Yhtenäiseen kaksoislämmitysjärjestelmään siirtyminen

NCC on vihdoin saanut ns. ensimmäisen vaiheen yhtenäisestä kaksoislämmitysjärjestelmästä tehtyä: A, B, C ja E taloissa on kytketty ilmalämmittimet ja asennettu niihin liittyvät säätimet. Säätimet löytyvät yleensä huoneiden oven vierestä. NCC vaihtoi myös kaikkiin pattereihin paremmin toimivat venttiilit, jotka soveltuvat erityisesti matalampiin veden virtausmääriin.

Tässä yhteydessä venttiilit säädettiin ns. laskennallisiin asetusarvoihin, jotka suunnittelijat ovat laskeneet perustuen erilaisiin rakennuksen arvoihin ja tavoiteltuun +19 celsius asteen peruslämpöön. NCC:n ilmoituksen mukaan se tulee tekemään lopulliset säädöt paikanpäällä, kun ilmat ovat tänä talvena pysyvästi pakkasen puolella. Toivotaan, että tämä talvi on edes hieman parempi, kuin viime talvi, niin säädöt saataisiin kerralla kuntoon ja oikein. Tämän jälkeen venttiilien suojaksi asetetaan metallinen suojahattu. Patterissa ei ole mitään asukkaan säädettävää.

Olemme saaneet nyt ilmoituksia joistakin huoneistoista, että huoneiston lämpötila on liian korkea, yleensä +24 - +25 celsius asteen tietämillä. Suurin syy tähän lienee se, että suunnittelijoiden laskemat asetusarvot vaihdetuille venttiileille ovat joko olleet väärät tai venttiiliasetus on jäänyt asennusvaiheessa vääräksi. Liian suuri virtaus pattereissa voi nostaa huoneiston lämpötilaa rajusti, koska pattereissa ei enää ole termostaatteja leikkaamassa liikalämpöä pois. Mikäli huoneistossanne on tällainen tilanne, olkaa ensisijaisesti yhteydessä isännöitsijäämme/huoltoon, jotta yhtiölle tulee tietoon tällaisten asuntojen määrät. Isännöitsijä/huolto välittää tiedot sitten NCC:lle, joka tulee korjaamaan tilanteen. Mikäli olette itse suoraan yhteydessä NCC:hen, ilmoittakaa ainakin asiasta vielä esimerkiksi Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., jotta saamme oikean kuvan ongelmien määrästä. Tämä on tärkeää yhtiön edun vuoksi. Älkää vain tuulettako lämpöä ikkunoista ulos, ilmoittamatta tästä ongelmasta. Vaihdetut patteriventtiilit tarvitsevat tällöin lisäsäätöä. On myös syytä huomata, että lopulliset säädöt ovat vielä tekemättä. Lisäksi 4 rakennuksen lisääminen kaksoislämmityksen piiriin voi muuttaa myös lämmönjaon automaatio-ohjauksen tarpeita, kuten mm. lämmityksen säätökäyrää tms.. Kaikki nämä hakevat oikeaa tilaa tänä talvena.

Ne huoneistot, joissa lasketut arvot ja venttiilien asetukset ovat suurin piirtein kohdallaan, lämpötilan pitäisi olla noin +20 - +21 celsius asteen tietämillä. Ilmalämmitin joutuu lämmittämään varsinkin, jos toivottu asetusarvo on tätä korkeampi. Sähköisten ilmalämmittimien teho on säätyvä. Normaalissa lämmitystilanteessa ilmalämmittimen teho on 30–400 W lämmöntarpeesta riippuen. Järjestelmä toimii erittäin lyhyissä tarkasti määritellyissä jaksoissa pitäen lämmitysvastuksen pintalämpötilan mahdollisimman alhaisena. Mitä kauempana asetusarvosta ollaan, sitä suuremmalla teholla lämmitetään. Kun huonelämpötila on lähellä asetusarvoa, on käytettävä tehokin ilmalämmittimessä pienempi. Koska ilmalämmittimen termostaatti pyrkii pitämään asetusarvon hyvin tarkasti, saattaa termostaatin punainen valo palaa hyvinkin usein. Tämä ei kuitenkaan suoraan kerro mitään varsinaisesta sähkönkulutuksesta lämmittimen säätyvän lämmitystehon takia. Mitä enemmän asunnossa on muita lämmönlähteitä, kuten esimerkiksi ihmisiä, lämpöä tuottavia sähkölaitteita jne., sekä mitä enemmän asunnossa saunotaan ja kokataan ruokaa ja mitä isommalla kosteiden tilojen mukavuuslattialämmitys on, sitä enemmän asunnon lämpökin nousee. Tällöin myös ilmalämmitykselle saattaa olla vähemmän tarvetta ja ilmalämmittimen termostaatissa palaa vihreä valo. On kuitenkin syytä huomata, että kun ylimääräisten lämmönlähteiden määrä on minimissään ja ilmalämmittimen asetusarvo on noin +20 - +21 celsius astetta, pitäisi myös huoneiston lämpötilan laskea noin +20 - +21 celsius asteen tietämille. Oikein aurinkoinen päivä voi kuitenkin vielä tähän aikaan vuodesta nostaa tilapäisesti asunnon lämpötilaa tästä, mikäli auringon säteet pääsevät paistamaan esteettä ikkunoista huoneistoon.

Ilmalämmittimien käyttöohjeen saat tästä: http://www.climecon.fi/download.php?liite_id=9987

Ohjeessa mainittua mahdollista poissaolokytkintä ei yhtiömme toteutuksessa kuitenkaan ole.

On tärkeää huomata, että ilmalämmittimien oikean toimivuuden ja asuinrakennusten riittävän ilmanvaihdon takia ilmanvaihto on aina pidettävä vähintään normaaliasetuksessa eli liesikuvun tehosäätimessä tulee palaa vähintään kaksi lediä. Tehoasetus 1 on tarkoitettu vain, kun huoneistossa ei ole ketään (ns. poissaoloasetus, jolloin liesikuvun tehosäätimessä palaa vain yksi ledi). Tehoasetuksen 1 käyttö on kielletty talokansionkin mukaan, kun huoneistossa on ihmisiä. Teholla 1 ilmanvaihto ei esimerkiksi riitä poistamaan suihkun aikaista ja jälkeistä kosteutta riittävän tehokkaasti. Riittämätön ilmavirta ei myöskään riitä lämmittämään huoneistoa, mikäli ilmalämmityksen asetusarvo on paljon peruslämpö korkeampi. Ilmanvaihdon teholla 1 ilmalämmittimen ylikuumenemissuoja voi pahimmillaan laueta varsinkin, jos ilmalämmittimen asetusarvo on korkea. Tällöin ilmalämmitin ei lämmitä olleenkaan. On hyvä huomata, että ilmanvaihdon sähkö menee yhtiön sähköstä.

On myös esitetty kysymys, että voiko ilmalämmittimen säätimen asetusarvon asettaa pakkasella vaikkapa minimiin +18 celsius astetta, kun asunnosta poistuu?

Vastaus: säätimen voi säätää minimiin. Tällöin tietysti ilmalämmitys ei paljoa lämmitä lisää ja huoneen lämpötila laskee lähemmäs sitä asetettua peruslämpöä ajan kuluessa - miten pitkään viileneminen kestää, riippuu ulkoilman lämpötilasta, muista lämpökuormista huoneessa/huoneistossa sekä ilmanvaihdon tehosta. Teoriassa lämmön huoneistossa ei pitäisi pakkasellakaan laskea alle asetetun peruslämmön +19 celsius asteen, vaikka huonekohtainen ilmalämmitys olisi kokonaan pois päältä. Vedon tunne varsinkin kovemmalla pakkasella voi tällöin kuitenkin kasvaa hyvin epämiellyttäväksi. Osa voi kokea sen epämiellyttäväksi, osa taas ei. On hyvä huomata, että kestää oman aikansa saavuttaa jälleen toivottu huonelämpötila takaisin ja tänä aikana ilmalämmitin käy täydellä teholla. Itse en kytkisi kuin pidemmän reissun ajaksi ilmalämmitystä kokonaan pois päältä. En esimerkiksi lyhyen viikonloppureissun ajaksi, koska saavutettu hyöty/mukavuus ei minun mielestä olisi sen arvoista. Tietysti on hyvä huomata, että jo yhden asteen pudotus huonelämpötilassa vastaa noin 5% säästöä sähkölaskussa - siis silloin, kun pudotus on voimassa koko laskutuskauden. Parin päivän osalta hyöty ei liene niin merkittävä, koska kestää oman aikansa saavuttaa taas haluttu mukavuuslämpö takaisin ja lämmitin käy tällöin täydellä teholla ja kuluttaa luonnollisesti sinä aikana enemmän sähköä.

Olemme ottaneet ison askeleen kohti yhtenäistä kaksoislämmitystä. Vielä tosin tarvitaan jokaisen asukkaan kärsivällisyyttä ja yhteistyötä, jotta kaikki saadaan lopullisesti kuntoon. Kun kaksoislämmitysjärjestelmä on otettu käyttöön koko yhtiössä, tullaan pitämään ylimääräinen yhtiökokous, jossa päätetään yhtiöjärjestyksen mukaisesti erillisessä lämmitysvastikkeessa perittyjen kaukolämpökustannusten siirtämisestä hoitovastikkeeseen.

Tiedote on tuotettu Talosivu.com tiedonhallintajärjestelmällä